YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

* Bu sigorta,mesleklerini ifa ederken yetersiz veya hatalı işlemler sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlardan dolayı ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı sigortalıyı koruma altına alır.

* Beş yıl Geriye + Beş yıl İleriye dönük özellikli poliçe.

Meslek mensubunun mesleği ifa ederken bilgisi dahilinde olmamak kaydıyla poliçe başlangıç tarihinden başlayarak geriye dönük 5 yılı ve poliçeli olduğu dönem içinde yapmış olduğu hatalara karşı ister poliçe dönemi içerisinde isterse poliçe bitim tarihinden başlayarak ileriye dönük 5 yıl içerisinde gelsin tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.

16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na bağlı olarak verilen Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ile AIG Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigorta poliçeleri şartlarına tabi olmak kaydı ile sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı hizmet verdiği üçüncü şahıslardan gelebilecek talepler teminat altındadır.


EK TEMİNATLAR
Savunma masrafları da herhangi bir sınırlama olmaksızın poliçe limitleri dahilinde kapsam altındadır. Sigortalının himayesinde bulunan ve mesleki faaliyetlerini ifa ederken kaybolan dökümanlar da poliçede belirtildiği şekli ile teminat altındadır. 5 yıl geriye yürürlük ve 5 yıl uzatılan bildirim süresi de otomatik olarak sağlanmaktadır. Devamı için lütfen “Avantajlarımız” bölümüne bakınız.

Ek primsiz sunulan diğer tüm ek teminatlar ve poliçe kapsamımız hakkında detaylı bilgi için genel müdürlüğümüzden ve acentelerimizden bilgi alabilirsiniz.

SİGORTALI PROFİLİ
Yeminli Mali Müşavirler ve Büroları bu sigorta teminatına sahip olabilmektedirler.

AVANTAJLAR
Ek primsiz olarak sunulan;

- 5 Yıl geriye yürürlülük

- 5 Yıl ileriye yürürlülük ( Uzatılan Bildirim Süresi)

- Herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan verilen Savunma Masrafları Teminatı

- Kayıp Dökümanlar Teminatı

- Hasar prosedürlerinin başlaması için S igortalı’nın yazılı beyanının yeterli olması/dava şartının aranmaması

- Muafiyetlerin sabit olması, hasar başına koasürans uygulamasının olmaması

- Sektörde bir ilk olarak YMM odasının ya da resmi kurumların başlatacağı soruşturmalar ile ilgili olarak %10 ek prim alınması ile birlikte “YARGI BENZERİ MASRAFLAR” teminatı verilmektedir. Bu teminat ile birlikte YMM meslek mensupları aleyhine yürütülen, soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin YMM tarafından ya da YMM adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan ücret, harcama ve masraflar max. 100.000TL olmak üzere mesleki sorumluluk limitinin %10’u ile teminat altında olmaktadır.

- YMM meslek mensupları için en büyük risklerden biri “mühürlerinin geri alınması”dır. Bu durum YMM’yi ailesi dahil yükümlülük ve yaptırımlar altına almaktadır. Yönetmelik YMM’ye verilen kararlar ile ilgili olarak 30 gün yargısal olarak itiraz hakkı tanımaktadır. Bu teminat ile YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek herhangi bir eylemi gerçekleştirmediği yönündeki tüm savunmaları, masraflar teminat altına alınmaktadır.

- 2.000.000.-TL’den fazla limit veya yurtdışı teminatı talep eden YMM ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net pirimler ve muhafiyetler çok farklılık gösterebilir

- Yıllık cirosu 750.000.-TL’den fazla olanlar ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

-Ciroya göre değişen ve en rekabetci pirimler.

- Muhafiyet Beher hasarda min. 500.-TL olmak üzere hasarın % 1’i dir.

Sorumluluk Sigortalarında her zaman öne çıkmayı, fark yaratmayı başaran AIG Sigorta’nın; dünyanın hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, dünyanın en büyük sigorta şirketi olarak gösterilmesi, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde uluslar arası platformlarda öncelikli olarak tercih edilmesini sağlamaktadır ve bu saygınlık ile ayrıcalığı sigortalılarıyla paylaşmaktadır.

Tazminat ödeme gücü, sigortalılarına yüksek teminat limitleri sunabilme olanağı sağlamaktadır.

Sigortalılarımız lokal poliçeler temin edebildikleri gibi, ihtiyaçları doğrultusunda tüm dünyada geçerli teminat kapsamına da sahip olabilmektedirler.

AIG Sigorta’nın 130’dan fazla ülkeye yayılmış olan sigortacılık faaliyetleri, tazminata konu olan olayın yaşandığı bölgede, uzmanlardan oluşan kadrosuyla anında ve yerinde hizmet almalarına imkan sağlar. Hasar talebinin doğduğu ülkenin yerel mahkeme kararlarına istinaden doğan tazminat taleplerini ve mahkeme masraflarını karşılanmaktadır.

Sigortalı tanımı da çok geniş olan AIG Sigorta; en uygun koşullar ile en kapsamlı teminatları sağlayıp, sigortalılarını sahip oldukları teminatlar hakkında bilgilendirmeyi, ihtiyaçları doğrultusunda uygun ürünlere sahip olmalarını sağlamayı, hızlı hasar hizmetleri ve çözümleri sunmayı amaç edinmiştir.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
DOKTOR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
ANASAYFA            ÜRÜNLERİMİZ            ONLINE TEKLİF            HAKKIMIZDA            İLETİŞİM

Telefon : 0212 572 50 23 - 0212 572 52 23    Fax : 0212 572 61 23    Gsm : 0532 455 77 97 - 0532 667 92 33 - 0532 661 79 23
E-Mail : info@aytekinlersigorta.com
E-Mail : aytekinlersigorta@gmail.com - omer-sigorta@hotmail.com
Web : www.aytekinlersigorta.com
Adres : Cumhuriyet Mah. 507 Sokak No 19/1A Şarköy / Tekirdağ